TIIKPUU ÕLI AUTOSOL® 750 ml

22.90 

Laos (saab järeltellida)

AUTOSOL® TIIKPUU ÕLI- Looduslik veepõhine õli. Puidust elementide esmaseks katmiseks ja hooldamiseks. Ideaalne välitingimustes kasutatavatele tiiktoodetele. Kaitseb teakpindu ilmastikutingimuste eest. Annab teakpuidule atraktiivse värvi ja viimistluse. Kaitseb hallitamise eest. Ilmastikukindel, hea imavus, hea lõhnaga. AUTOSOL® MARINE TIIKPUU ÕLI on 3. etapp ilmastikukahjustuse saanud teakpuu taastamisel (1. TIIKPUU PUHASTUSVAHEND; 2. TIIKPUU VALGENDAJA; 3. TIIKPUU ÕLI). Kasutamine: Puidu pind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Enne kasutamist segada ja kasutada lahjendamata kujul. Katsetage värvitooni silmatorkamatul alal enne suuremale alale kandmist.Kandke ainet säästlikult pehme pintsliga kiudude suunas. Kuivamisaeg värvikihide vahel on umbes 8 tundi umbes 23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures. Vajaduse korral kanda kaks kihti. Märkus: Ideaalne töötemperatuur on vahemikus +15 °C kuni +30 °C. Välitingimustes kasutamiseks tuleb värskelt töödeldud puitu kaitsta vihma eest, kuni see on täielikult kuivanud. Kuivamise ajal pöörake tähelepanu heale õhuringlusele! Mitte ladustada temperatuuril alla +5 °C või üle +30 °C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [E G-n r 22 0- 23 9- 6] (3:1), metüülisotiasolinooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Hoiatus! Mitte sisse hingata pihustit või udu.